Service en onderhoud

 

WAAROM ONDERHOUD?

Om van de rolluiken/rolhekken/roldeuren/overhead en Garagedeuren jarenlang plezier te hebben adviseren wij u een onderhoudsovereenkomst bij BRS Holland af te sluiten. Afhankelijk van de gebruiksintensiteit zal BRS Holland één of meerdere malen per jaar uw rolhek/rolluik/roldeur/overhead/garagedeur afstellen en controleren op goede werking, beschadigingen en/of ongewone slijtage. De beveiligingswaarde wordt tevens bij deze controle beoordeeld. Het is bij ons mogelijk om voor diverse merken rolluiken/rolhekken/roldeuren/overhead/garagedeuren een onderhoudsovereenkomst af te sluiten.

 

IS ONDERHOUD VERPLICHT?

Ja, volgens de geharmoniseerde Europese norm NEN-EN 13241-1 wordt u verplicht om uw rolluik jaarlijks te laten onderhouden.Bovendien bent u, als u in het bezit bent van een Borg/NCP opleveringsbewijs, ook verplicht minimaal éénmaal per jaar onderhoud te laten plegen.

 

WAT WORDT ER BIJ EEN ONDERHOUDSBEURT GEDAAN?

Als het beveiligingsniveau van uw rolluik niet wordt gewaarborgd kan het zijn dat criminelen makkelijker toegang krijgen tot uw spullen. Er wordt daarom gecontroleerd of het rolluik nog voldoet aan het oorspronkelijke beveiligingsniveau. Een rolluik kan gevaarlijke situaties voor u, uw personeel en uw klanten opleveren als een mankement aan de gebruiksbeveiligingen zich voordoet. De gebruiksbeveiliging en –bediening worden gecontroleerd op werking en eventuele slijtage. Bij een onderhoudsbeurt worden onderdelen nagekeken, nagesteld en eventueel gesmeerd. Als er onderdelen vervangen dienen te worden (als gevolg van slijtage of vandalisme), wordt dit aan u gemeld. Uiteraard wordt ieder rolluik voorzien van een keuringssticker als bewijs voor het uitgevoerde onderhoud en wordt er een inspectierapport opgesteld.

 

WANNEER VINDT HET ONDERHOUD PLAATS?

Bij een jaarlijkse onderhoudsovereenkomst zullen wij met u afspreken wanneer of in welke maand(en) het onderhoud wordt uitgevoerd.
In de afgesproken maand zal er contact met u worden opgenomen, om de exacte datum in te plannen voor het uitvoeren van onderhoud door een ervaren servicemonteur

 

FINANCIËLE VOORDELEN

Het onderhoud heeft een preventief karakter waarmee potentiële storingen vroegtijdig kunnen worden gesignaleerd. De bedrijfszekerheid van uw rolluik neemt toe en de kans op storingen en onvoorziene kosten neemt af. Als u een onderhoudsovereenkomst heeft met BRS Holland en er komt toch een storing dan heeft u als vaste relatie altijd voorrang en ontvangt u bovendien een vaste korting op de reparatiekosten (informeer hiervoor naar de voorwaarden). Indien u een nieuw rolluik heeft laten installeren en u een NCP-certificaat heeft ontvangen, dient u – om dit certificaat te behouden –, jaarlijks onderhoud te plegen. Dit kan u korting op uw verzekeringspremie opleveren. Voor meer informatie kunt u terecht bij uw verzekeraar.

 

ALLES ONDER CONTROLE!

Wij beheren de gegevens van uw rolluik(en). Er kan door middel van rapportage eenvoudig worden nagezien welke onderdelen zijn toegepast, welke uitvoering en type en in welke staat uw rolluik/deur verkeert. Dit kunnen diversen producten zijn.

 

GARANTIE

Op elk nieuw geleverd en gemonteerd product zit een garantie van twee jaar. Dit geldt ook voor het motorische gedeelte maar met uitzondering van de elektronische besturings- en bedieningscomponenten, waarvoor een garantie van één jaar geldt. 
 

Géén garantie wordt gegeven voor gebreken zoals, of gebreken die het gevolg zijn van:

 

Normale slijtage

Onoordeelkundig gebruik

Niet of onjuist uitgevoerd onderhoud, Installatie, montage, wijziging of reparatie door opdrachtgever of door derden

 

Beschadigingen die het gevolg zijn van onvoorziene, tijdelijke of blijvende, schadelijke invloed(en) van de omgeving, waaronder het milieu.

 

Géén garantie wordt gegeven voor de onderstaande product-eigenschappen waarop de afnemer wordt geattendeerd:

 

v  Loopsporen op het oppervlak en de binnenzijde van geleiders van het rolluik, rolhek of schaarhek. Deze kunnen ontstaan door mechanische belasting tijdens het gebruik. - Het ontstaan van geluid door het gebruik van het rolluik, rolhek of schaarhek. Omgevingsinvloeden, zoals oneffenheden
en vervuiling in de scharnieren van het rolluik, rolhek of schaarhek, kunnen het geluid verergeren en bijvoorbeeld piepen, kraken of een klappend geluid veroorzaken.

 

WAT TE DOEN BIJ EEN STORING

Ga nóóit zelf proberen de storing te verhelpen. De kans is groot dat u de storing en/of schade

alleen maar groter maakt. Neem altijd contact op met uw installateur of met BRS Holland.